banner-naslovna.jpg

Samoubistvo ljudi koji imaju skoro sav dunjaluk

Autor: E. Subašić Avgust 12, 2015 0

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn Hajre da je rekao: «Kazna za griješenje i nepokornost je klonulost u ibadetu, tjeskoba u nafaci, teško dosezanje užitka», a kada su ga upitali šta je dosezanje užitka kazao je: «Kad mu se omogući da može uživati u nečemu što je halal nađe se neko ko mu to uživanje povari». Vjernik treba da se zapita kada osjeti klonulost u izvršavanju ibadeta šta je uzrok tome

Ovoj tvrdnji Ibn Hajre ide u prilog kada Allah govori kako kažnjava griješnike i nezahvalnike: «Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u izobilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio pa mu je Allah zbog onoga što je radio, dao da iskusi glad i strah.“ (En-Nahl,112)

Rezultat griješenja i nezahvalnosti na blagodatima Gospodara uvijek je nezadovoljstvo. Nevjernik neće priznati da ne osjeća zadovoljstvo zbog ovoga, već će nastaviti griješiti što nekada rezultira i samoubistvom, dok će vjernik ako osjeti nezadovljstvo u životu razmisliti otkud to nezadovljstvo i kako ga otkloniti.

 

 

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija