50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Zašto su za neke grijehe propisane stroge kazne

Autor: Maljoki Fadil Oktobar 18, 2016 0

Draga i poštovana braćo, cijenjeni vjernici! Brojne su vrijednosti koje naša plemenita vjera štiti, a kako bi se čovjeku omogućio dostojanstven život i kako bi u društvu vladala sigurnost red i mir. Svako ugrožavanje tih vrijednosti, posebno onih najvažnijih, kao što su život, vjera i čast, mora biti spriječeno na sve moguće načine i sankcionisano vrlo strogim kaznama.

Sve religijske tradicije potrctavaju važnost čuvanja i zaštite života. Svačiji život, muslimana i nemuslimana, crnog i bijelog, bogatog i siromašnog, rođenog i začetog djeteta neprocijenjivo je vrijedan. Uzvišeni nam zapovijeda da čuvamo i svoj i tuđi život. U časnom Kur'anu, Uzvišeni Allah ubistvo jednog nedužnog čovjeka izjednačava za ubistvom svih ljudi, jer je svačiji život jedinstven i neponovljiv. Uzvišeni Stvoritelj je rekao: „Zbog toga smo propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao.“ (Kur'an, 5:32)

 

Sa ovog časnog mjesta izražavamo saosjećanje sa porodicama ubijenih djevojaka, upućujemo dovu Uzvišenom da rahmetlije i njihove porodice sastavi u Džennetu, i da im na budućem svijetu nadoknadi ono što im je uskraćeno na ovom.

 

U drugom ajetu se kaže: „Onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti Džehennem u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.“ (Kur'an, 4:93)

Ovih dana, draga braćo, uznemireni smo ubistvom dviju djevojaka od strane vozača koji je uslijed velike brzine udario u njih. Odgovornost za taj čin snosi prvenstveno sâm vozač, koji je, da situacija bude gora, bez grižnje savjesti pobjegao sa mjesta nesreće, a kasnije i u drugu državu. Odgovornost za to snose i oni koji se ne miješaju u svoj posao, pa umjesto da uspostavljaju red i brinu se o sigurnosti, ispijaju kahve i iščekuju da se završi radno vrijeme. Odgovornost snose i nadležne institucije i svi oni koji ne poduzimaju mjere da se divljanju na cestama stane u kraj. U najkraćem, odgovornost snose svi koji su mogli a nisu zlo uklonili praktičnim djelovanjem.

Poslanik, s.a.v.s., u jednom naširoko poznatom hadisu uči nas da loša djela, zlo, negativnosti u društvu spriječimo rukom, odnosno djelovanjem u najširem smislu te riječi ukoliko smo u mogućnosti. Ako to ne možemo, dužni smo zlo osuditi verbalno. A ako i to nismo u mogućnosti, onda nam je obaveza da zlo osudimo srcem, što je najslabiji vid vjerovanja. Sa ovog časnog mjesta izražavamo saosjećanje sa porodicama ubijenih djevojaka, upućujemo dovu Uzvišenom da rahmetlije i njihove porodice sastavi u Džennetu, i da im na budućem svijetu nadoknadi ono što im je uskraćeno na ovom.

Kada se dese ovakvi nemili događaji, draga braćo, shvatamo zašto je Uzvišeni Stvoritelj za neke grijehe i kriminalna djela propisao stroge kazne ukoliko se za to ispune određeni uvjeti. Svrha ovih kazni je da se njima ostvari općedruštvena korist i da sigurnost i red u jednoj zajednici, društvu ili državi budu na najvišem nivou. Rezultati primjene šerijatskih kazni očiti su u zemljama u kojima se one primijenjuju. Ko se smije usuditi da počini krađu ako zna da mu kao kazna slijedi odsijecanje ruke. Fascinantno je kada vidimo da se u nekim mjestima ne zaključavaju prodavnice. Međutim, takvo nešto je teško ili nemoguće ostvariti ako se ne primijenjuje šerijatska kazna za odsijecanje ruke ili neka druga vrlo stroga kazna. Kada je u pitanju ubistvo, šerijat čak dozvoljava rodbini ubijenog da od vlasti odnosno nadležne institucije zatraži izvršenje odmazde nad ubicom, ukoliko ona to želi i ukoliko se utvrdi da je ubistvo namjerno počinjeno. Naravno, u Kur'anu se ističe da je uvijek bolje oprostiti. Kada ovo kažemo nikoga ne pozivamo na odmazdu, jer u našim zakonima ne postoji odmazda kao kazna, a da bi se odmazda mogla izvršiti potrebno je da su u državi na snazi šerijatski zakoni.

Ono što želimo reći jeste da kazne za one koji čine ono što potencijalno može dovesti do ubistva, narušavanja sigurnosti i ostalih temeljnih vrijednosti moraju biti strožije, i da je dužnost onih na vlasti da ih sprovode, a sve u cilju zaštite života i sugurnosti građana. Zato pozdravljamo svaku inicijativu da se za vožnju u alkoholiziranom stanju, prebrzu vožnju, prolazak kroz crveno i druge saobraćajne prekršaje odrede što strožije kazne, i da nadležne institucije te kazne dosljedno primjenjuju. Uzvišeni Stvoritelj, onaj koji nas najbolje poznaje, uči nas da se strogim kaznama za kriminalna djela čuvaju vrijednosti zbog čijeg narušavanja su propisane.

Gospodaru naš, podari našoj domovini mir i sigurnost! Molimo te da pravda i na ovom i na budućem svijetu sustugne one koji nasilje i nepravdu čine!

Oprosti nam grijehe, smiluj nam se i učvrsti naše korake na Tvom putu!!!

           


            

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine