50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Univerzitetska monografija 40 godina Univerziteta u Tuzli

Autor: Dr. Šefket KRCIĆ Januar 18, 2017 0

Prije četiri decenije osnovan je Univerzitet u Tuzli i to je bio drugi po rangu, odmah iza Univerziteta u Sarajevu.

Vrijednost svih tih kulturnih, prosvjetnih događaja potvrdila je inicijativa 104 poznata intelektualca, pisca i društvena djelatnika, među kojima su bili: akademik Ismet Mujezinović, akademik Rodoljub Čolaković, akademik dr. Tihomir Marković, akademik, dr. Ethem Ćamo, akademik dr. Roza Papo, književnici Alija Isaković i Derviš Sušić, političari Hamdija Pozderac, Hasan Grabčanović, Raif Dizdarević, filozof dr. Hasan Sušić, dr. Murat Sinanagić, dr. Slobodan Jokić, dr. Omer Ibrahimagić, dr. Vera Mujbegović, dr. Ismet Dautbašić, dr. Đorđe Dragić i drugi, čija imena se mogu pronaći u spomenutoj monografiji. Univerzitetska monografija donosi mnogo značajnih priloga u slici i riječi iz svoje bogate povijesti. Univerzitet je u toku četiri decenije imao osam rektora, počev od akademika dr. Tihomila Markovića, zatim slijede dr. Vojislav Magazinović, dr. Ibro Pašić, dr. Sadik Latifagić, dr. Izudin Kapetanović, dr. Džemo Tufekčić, akademik dr. Enver Halilović do novoizabranog dr. Samira Nurića.  Svi gore navedeni rektori su u svojoj dosadašnjoj aktivnosti na angažovan način širili misiju vizije i strategiju svih fakulteta koji djeluju u okviru ovog Univerziteta: Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Akademija dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet elektrotehnike, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Rudarsko-geološko građevinski fakultet, Tehnološki fakultet. Pored spomenutih fakulteta, u okviru Univerziteta djeluju univerzitetski centri: Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, Medija centar, Ljetni univerzitet, Centar za sport Univerziteta u Tuzli, Studentski centar Univerzitet u Tuzli, Unija studenata Univerziteta u Tuzli.  
Strukturu monografije 40 godina Univerziteta u Tuzli, pored riječi aktualnog rektora „Izvrnost nema alternativu“, dati su i veoma pregledni tekstovi „Tuzla – univerzitetski grad i administrativni centar Kantona“, „Razvoj školstva u Tuzli i tuzlanskoj regiji“, „Četiri decenije Univerziteta u Tuzli i šest decenija visokog obrazovanja u Sjeveroistočnoj Bosni“. Svi ovi prilozi su bogato ilustrirani fotografijama, koje svjedoče o genezi Univeziteta u Tuzli.
Pored toga, Monografija daje pregledne priloge o Inicijativnom odboru za utemeljenje Univerziteta u Tuzli, prilog „Magna charta Universitatum“ – Bolonjska dekleracija, te sažete biografije svih dosadašnjih rektora Univerziteta u Tuzli.
U drugom dijelu Monografije dati su veoma interesantni prilozi o Univezitetu u Tuzli danas, kojim se potvrđuje da je ova visokoškolska insitucija 2015. godine okončala dugotrajnu i složenu proceduru institucionalne akreditacije i eksterne evaluacije, gdje se posebno apostrofira da slijedi dalja evaluacija i akreditacija studijskih programa, odnosno fakulteta i odsjeka, nakon čega će se ovaj Univerzitet integrirati u europski prostor visokog obrazovanja, što je konačni cilj tranzicijskih procesa kroz koje prolazi u posljednje dvije decenije. U ovom prilogu se kaže da „već četiri decenije Univerzitet u Tuzli ima nezamjenjivu ulogu u povećanju intelektulane kritične mase kao pokretača i nosioca razvoja društvene misli u našoj zemlji. Mnogi nekadašnji studenti Univeziteta u Tuzli danas su ugledni, poznati i priznati naučni radnici u svijetu, veoma uspješni menadžeri, poduzetnici i nosioci ključnih funkcija u društvenim procesima Bosne i Hercegovine.“
Monografija donosi i interesantne podatke o aktivnoj suradnji i sporazumima sa brojnim univerzitetima kako unutar države Bosne i Hercegovine tako i sa univerzitetima u regionu i svijetu, počev od suradnje sa univerzitetima iz Albanije, Azerbejdžana, Crne Gore, Egipta, Gruzije, Hrvatske, Indije, Italije, Kosova, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Poljske, Rusije, SAD, Slovenije, Srbije, Španije, Turske, Ukrajine.

Dobitnici počasnih doktorata i priznanja

Ovo interesantno djelo o Univerzitetu u Tuzli donosi i podatke o počasnim doktoratima, značajnim ličnostima iz zemlje i svijeta koji su dodijeljeni akademiku Ismetu Mujezinoviću, akademskom slikaru (1977.), državniku Aliji Izetbegoviću (1996.), dr. Jacobu Berglasandu, istaknutom liječniku iz oblasti kardiohirurgije (1996.), dr. Sayedu Arshadu Huseinu, istaknutom neuropsihijatru iz Amerike (1999.), dr. Richardu Azizkhanu, za vrhunske rezultate iz dječije hirurgije (2000.), akademskom slikaru Mevludinu Ekmečiću (2004.), prof. Čestmiru Dušeku, istaknutom muzikologu (2004.), državniku Stjepanu Mesiću (2005.), istaknutom diplomati, humanisti i borcu za ljudska prava, Tadeuschu Mazowjetskom (2007.), dr. Reinhardtu Rudelu, eminentnom profesoru fiziologije iz Njemačke (2008.) i diplomati i filozofu dr. Ahmetu Davutogluu iz Turske (2011.). ˝U trećem dijelu Monografije dati su ilustrativno i pregledno podaci o dobitnicima Zlatne značke Univerziteta u Tuzli i nosiocima brojnih priznanja i nagrada. U četvrtom dijelu donose se i važne informacije iz oblasti djelatnosti pojedinih fakulteta i imena i prezimena svih dekana i drugih značajnih ličnosti ovih visokoškolskih intitucija, što može biti od značaja za dalje proučavanje i istraživanje visokoškolstva u Tuzlanskom kantonu.  Izdavački poduhvat objavljivanja studiozne monografije „Univerzitet u Tuzli“, u povodu četiri decenije od osnivanja je od povijesnog i kulturnog značaja za razvoj prosvjete, znanosti i kulture u Bosni i Hercegovini. Stoga, ovu Monografiju treba pozdraviti kao događaj godine u tuzlanskom i bosanskom univerzitetskom duhovnom prostoru.             

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija