Fotogalerija: Aladža nekad i sad

Od svoga osnivanja pa do danas Aladža džamija je kao izuzetno arhitektonsko ostvarenje i dio svjetske baštine privlačila pažnju kako običnih ljudi, tako i diplomata, putopisaca, arhitekata, domaćih i stranih istraživača.

 

Jednu od najimpresivnijih zabilješki o džamiji ostavio je Evlija Čelebi, osmanski putopisac 17. stoljeća, da džamiji „ravne nema u Bosanskom ejaletu“, te da je sa „stanovišta građevinske geometrije, utrošeno toliko truda, toliko ukusa, toliko finoće i ostvareno toliko ljupkosti, da ovakvu impresivnost nije ostvario nijedan neimar na zemaljskoj kugli.“

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija