Kamp Lintfort - Kako se čuva i njeguje iman u tuđem svijetu

Autor: Rašid Durić Novembar 08, 2017 0

 Povodom 33. godišnjice džemata u Kamp Lintfortu priređena promocija monografije”Džemat Kamp Lintfort - 33 godine” i tradicionalni mevludski program

Program obilježavanja jubileja postojanja džemata i džamije u vlasništvu, jedinstvene džamije na kršćanskom Zapadu sa munarom, započet je promocijom monografije “Džemat Kamp Lintfort - 33 godine.” O sadržaju monografije i o njenom značaju za sadašnjost i za budućnost muslimana u Kamp Lintfortu i šire, govorili su: imam u džematu Dževad ef. Isaković, prof. dr. Rašid Durić i Mustafa ef. Spahić, sejjar vaiz Rijaseta IZ. Potom je na svečan način monografija uručena dosadašnjim predsjednicima Odbora džemata - hadži Šefiku Burniću i Omeru Kazaru, odnosno finansijeru štampanja monografije - Ameri Kamenici. Nakon podne namaza održan je mevlud koji su učili imami, hatibi i muallimi iz pokrajine Nordrhein-Westfallen: Kemal ef. Crnac, Omer ef. Sarajlić, Nedžad ef. Bečić, Džemal ef. Hasandić, Ibrahim ef. Bašić, Husejn ef. Granov, Munir ef. Adilović, Redžo ef. Šekić, te glavni imam Nedžad ef. Nuhić. U mevludskom programu uzeo je učešće i imam Ditib džamije Fehmi Ozkan. Poslije mevluda Mustafa ef. Spahić je održao vaz. Zahvalu donatorima jubileja i završnu riječ sa dovom održao je Dževad ef. Isaković. Tokom druženja sa džematlijama monografija je poklonjena svakom musafiru. U obilježavanju jubileja 33. godine postojanja džemata sudjelovali su i Nijemci kroz prijem delegacije iz Odbora džemata i prisustvovanje proslavi gostiju iz Uprave grada Kamp Lintfort. Na ovom prijemu još jednom je potvrđena i produbljena dobra saradnja između gradskih vlasti i uspješna socijalna integriranost bosanskih muslimana u Kamp Lintfortu.

Sličica Želim Print

Nakon prijema su gosti jubileja u džamiji u Essenu održali predavanje u sklopu seminara za imami i muallime u pokrajini NRW. Tema seminara je bila unaprjeđenje nastave u mektebima, a voditelj seminara bio je glavni imam Nedžad ef. Nuhić. Prof. Durić Rašid je govorio o značaju maternjeg, bosanskog jezika u očuvanju nacionalnog i vjerskog identiteta, ljudskoga dostojanstva, časti, ponosa. Preporučio je prisutnim da vjersku pouku rade uporedo na arapskom i na bosanskom, budući da je razumijevanje ilmihala, dova i onog što se uči u namazu na arapskom jeziku već i na maternjem jeziku – veoma bitno. Mustafa ef. Spahić je prisutne oduševio izlaganjem na temu o globalizaciji, upozorivši na opasnosti dehumaniteta virtualnog savremenog svijeta. Imamima i muallimima preporučio je trajnu inicijativu u njihovoj komunikaciji sa roditeljima i džematlijama.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija