50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Razgovor s imamom - Mladi su za pomoć drugima obezbijedili preko 8 hiljada maraka

Autor: Elvedin Subašić April 30, 2017 0

Samir Krbuljić je rođen 1984. godine. Završio je Behram-begovu medresu  i  Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu. Radio je četiri godine na prostoru Medžlisa Ustikolina, a od 2013. uposlenik je Medžlisa Živinice u džematu Donja Lukavica, u kojem je i  rođen.

Kakvo je stanje u džematu po pitanju nataliteta?

Donja Lukavica je džemat druge kategorije i nalazi  se na istočnom dijelu Živinica, udaljen 10  kilometara od centra grada. Broji oko 1.300 stanovnika naseljenih  u 400 domaćinstava. U mektebu je upisne 117 djece od kojih je 95 redovno, a već nekoliko godina više od 30 djece ima jedan ili ni jedan izostanak. Radim u 5 grupa i to, ilmihal, sufara te tri Kur’anske grupe. Ni ovaj džemat nije izuzetak kada je u pitanju problem nataliteta u čitavoj našoj državi. Imamo negativan natalitet, a razlog toga je sve teža ekonomska situacija naših džematlija. Iz ovog razloga veliki broj mladih ljudi odlazi u inostranstvo, a omladina sve teže odlučuje da stupi u brak, a i kad stupe u brak planiraju ili rađaju jedno ili maksimalno dvoje djece. Situacija još nije alarmantna, ali ako ne dođe do velikog ekonomskog zaokreta u našoj domovini  imat ćemo nesagledive posljedice.

Je li kod Vas zaživio ženski aktivizam i rad s mladima?

Već pet godina je prisutan aktivizam žena u džematu. Najviše se manifestuje kroz učenje Kur›anskog pisma i Kur’ana, tako da  u ove četiri godine rada imamo dvije generacije svršenica hatmi, a treća generacija trenutno uči svoju hatmu. Sve se više interesuju za rad džemata, a trenutno su pokrenule akciju prikupljanja sredstava za adaptaciju predulaza naše džamije. 

Rad s mladima je prisutan, najviše u toku ramazana, gdje omladina u velikom dijelu čini okosnicu džemata tokom čitavog mjeseca. Također, s omladinom radim na podučavanju Kur’anskog pisma i učenju Kur’ana, tako da smo 2016. godine prilikom promocije svršenika hatmi imali među svršenicima i akademski obrazovanu omladinu. Ono na što smo najviše ponosni sigurno je neformalno udruženje omladine našeg džemata koje se bavi humanitarnim radom. Ovo udruženje egzistira od prvog marta 2016 godine, te smo u prošlom mjesecu oblježili godinu dana rada. Rezultati su fascinantni. Ovo udruženje je napravilo fond koji se puni dobrovoljnim prilozima naših džematlija. Za godinu dana je prikupljeno više od 9.500 KM, a  realizovalo je pomoć u visini od 8.850KM. Pomoć smo realizovali na način da stipendiramo jednog studenta medicinskog fakulteta u iznosu od 100 KM mjesečno, kupovinom mjesečnih kupona za studente i učenike na relaciji Dona Lukavica - Tuzla, Donja Lukavica - Živinice, uplatom mjesečne užine za 15 djece koja  nisu u mogućnosti plaćati užinu, kupovinu prehrambenih paketa za socijalno ugrožene, te davanjem novčanih sredstava socijalno-ugroženim kako bi mogli platiti režije ili kupiti lijekove. 

Kako zadržati mlade pri džamiji i nakon mekteba?

Naše iskustvo iz ranijih godina nam govori da svaki mladi čovjek koji je kvaliteno prošao kroz mektebsku nastavu je i poslije mekteba ostao pri džematu i džamiji. Mi smo zadovoljni našim mladim, koji dolaze u džemat,  halku Kur’ana, na mubarek događaje i uvijek su nam oslonac pri bilo kakvom poslu, tako da omladina u našem džematu zaslužuje svaku pohvalu.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija