digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Normativna i institucionalna nesigurnost

Autor: Hikmet Karčić Januar 04, 2024 0

Normativna i institucionalna nesigurnost, koja se karakterizira nepridržavanjem ili nepoštivanjem pravnih normi unutar različitih institucija, je složeni problem s dubokim implikacijama za upravljanje, integritet organizacija i javno povjerenje. Ovaj problem se manifestira u širokom spektru institucija, kako javnih tako i privatnih, a naročito je prisutno u postsocijalističkim društvima.

 

Erozija pravnih normi i kultura neodgovornosti

U srcu ovog problema su pravne norme, pravila, principi i standardi koji vode ponašanje pojedinaca unutar organizacije. Te norme su temeljne za osiguravanje da institucije funkcioniraju efikasno i odgovorno. Zakoni, propisi, interne politike i etičke smjernice su ključne normativne podloge u svakoj instituciji. Pridržavanje ovih normi nije samo o održavanju reda; radi se o osiguravanju pravičnosti i integriteta unutar institucija.

Nerijetko, svjedoci smo da se u našem okruženju traži od pravnika i sekretara da pronađu “rješenje” za zaobilaženje pravila. Interni pravilnici u pravilu se krše i koriste se samo za revanšizam prema neistomišljenicima unutar institucije.

Erozija ovih normi može se pratiti kroz različite faktore. Primarni uzrok je neuspjeh rukovodstva, gdje rukovodioci ili ne uspijevaju podržavati ili provoditi te norme, postavljajući loš presedan za druge. Ovaj neuspjeh može proizaći iz nedostatka etičke predanosti, korupcije ili nesposobnosti. Drugi faktor su kulturne promjene unutar institucija. Ako organizacijska kultura promiče neetičko ponašanje ili daje prednost rezultatima nad procesima, neizbježno vodi do zanemarivanja pravnih normi. Često, pojedinci unutar institucije možda nisu potpuno svjesni ovih normi ili njihove važnosti, što dovodi do nenamjernih kršenja. Osim toga, vanjski pritisci od strane raznih aktera, političkih subjekata ili tržišnih sila ponekad mogu poticati ili nužno dovoditi do zanemarivanja ovih normi.

Nadzorni odbori, koji bi trebali da vode efikasnu politiku nadgledanja nad rukovodstvom institucija najčešće su skrojeni potrebama rukovodstva - instaliranjem “oldtajmera” na ključne pozicije nadzora kako bi se s njima moglo lakše manipulisati.

 

Posljedice i put ka obnovi integriteta

Posljedice ove erozije su duboke. Javno povjerenje, posebno u vladinim institucijama, ozbiljno je narušeno kada se te institucije ne pridržavaju vlastitih pravila. Ovo narušavanje povjerenja je značajan problem, jer je povjerenje temelj legitimnosti bilo koje institucije. Nedostatak jasnih i provedenih normi može dovesti do neefikasnosti, s odlukama koje se donose ad hoc, i do korupcije, jer nema standarda koji bi držali pojedince odgovornima. Pravne posljedice su također značajne, s institucijama koje se suočavaju s tužbama, kaznama i sankcijama zbog ignoriranja vlastitih pravnih normi. Konačno, postoji širi problem pada moralnih i etičkih standarda unutar institucije, što utječe na njezin ukupni integritet.

Nadzorni odbori, koji bi trebali da vode efikasnu politiku nadgledanja nad rukovodstvom institucija najčešće su skrojeni potrebama rukovodstva - instaliranjem “oldtajmera” na ključne pozicije nadzora kako bi se s njima moglo lakše manipulisati.

Nekoliko stvarnih primjera ilustrira utjecaje normativne i institucionalne nesigurnosti. Skandal s Enronom u Sjedinjenim Američkim Državama je istaknut primjer iz korporativnog svijeta, gdje je vodstvo tvrtke aktivno poticalo prakse koje su kršile osnovne etičke norme, što je dovelo do jednog od najpoznatijih korporativnih kolapsa u povijesti. U političkoj areni, mnogi su primjeri rukovodstva koji zaobilaze ili otvoreno krše pravne norme, često u ličnu korist, potkopavajući demokratske procese i upravljanje. Visokoobrazovne institucije nisu imune na ove izazove, suočavajući se s pritiscima poput finansiranja, ugleda i konkurencije koji mogu dovesti do ugrožavanja etičkih temelja ovih institucija.

Skandal s Enronom, koji se odvijao početkom 2000-ih, stoji kao oštar primjer normativne i institucionalne nesigurnosti, gdje je erozija pravnih i etičkih normi unutar korporacije dovela do jednog od najznačajnijih poslovnih kolapsa u povijesti. Ovaj slučaj je simboličan za način na koji nepridržavanje temeljnih normi može imati katastrofalne posljedice za organizaciju i njezine sudionike.

Enron, nekadašnji gigant u energetskom sektoru, krenuo je na put brzog rasta i inovacija. Međutim, ispod njegove fasade uspjeha, kompanija je igrala opasnu igru finansijskog i etičkog nedoličnog ponašanja. Vodstvo Enrona, vođeno kulturom pohlepe i kratkoročnih dobiti, bavilo se nizom sumnjivih računovodstvenih praksi dizajniranih da sakriju dugove i napuhaju profite. To je uključivalo složene finansijske instrumente, koji su korišteni da se značajni iznosi duga ne prikažu u izvodima kompanije.

Krivica i neuspjeh različitih sistema i institucija odigrali su značajnu ulogu u razotkrivanju skandala. Revizori iz Arthur Andersena, nekad poštovane računovodstvene firme, proglašeni su krivim za poticanje Enronove obmane zanemarujući jasne znakove finansijskih neregularnosti i, u nekim slučajevima, aktivno sudjelujući u manipulaciji finansijskim izvještajima. Ovo očito zanemarivanje računovodstvenih normi i etičkih odgovornosti značajno je doprinijelo razmjerima skandala.

Posljedice debakla s Enronom bile su dalekosežne. Prvo, dovelo je do gubitka hiljade radnih mjesta i uništenja milijardi tržišne vrijednosti, utječući ne samo na zaposlenike Enrona već i na brojne investitore. Drugo, erodiralo je javno povjerenje u korporativno upravljanje i odgovornost. Skandal je otkrio koliko duboko korijeni korupcije i neetičkog ponašanja mogu ući u srž organizacije, dovodeći u pitanje pretpostavku da tržišni lideri prirodno održavaju visoke standarde integriteta i odgovornosti.

Kao odgovor na skandal, došlo je do značajne regulatorne i zakonodavne reakcije. Najznačajniji je bio Zakon Sarbanes-Oxley iz 2002. godine, donesen kako bi se obnovilo javno povjerenje u korporativno upravljanje i finansijsko izvještavanje. Ovaj zakon je nametnuo stroža pravila o računovodstvenim praksama, korporativnom upravljanju i finansijskim izvještajima, s ciljem sprečavanja sličnih skandala u budućnosti. Naglašena je potreba za većom transparentnošću, odgovornošću i etičkim ponašanjem u poslovnim operacijama.

Rješavanje ove normativne i institucionalne nesigurnosti zahtijeva višestruk pristup. Kritično je snažno vodstvo, s liderima koji ne samo da se pridržavaju pravnih normi, već i aktivno promovišu kulturu pridržavanja i odgovornosti. Obrazovanje i trening o važnosti pravnih normi mogu osigurati da su svi članovi institucije informirani i posvećeni ovim principima. Efikasni mehanizmi provođenja, uključujući disciplinske akcije za kršenja, potrebni su za održavanje ovih normi. Transparentnost i odgovornost prema uposlenicima mogu pomoći u održavanju pridržavanja normi. Konačno, institucije moraju redovno ažurirati svoje norme kako bi osigurale da ostaju relevantne u promjenjivom okruženju.

Konačno, normativna i institucionalna nesigurnost predstavlja značajnu prijetnju integritetu i učinkovitosti institucija. Rješavanje ovog problema zahtijeva snažno vodstvo, promjenu kulture, obrazovanje, efikasne mehanizme provođenja i posvećenost transparentnosti i odgovornosti. Rješavanje ove nesigurnosti je ključno za održavanje vladavine prava, etičkih standarda i javnog povjerenja u institucijama.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine