digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Akaidska misao bosanskohercegovačkih učenjaka

Putopis: Na izvoru duhovnosti tavḥīda (1)

Predstavnik ove škole je Ebu l-Hasan Ali el-Eš'ari (239-330/853-941).

Predstavnik ove škole je Ebu Dža’fer et-Tahavi (239-321/853-933). Rođen je u jednom malom mjestu u Egiptu gdje je živio, radio i djelovao. On je prvo bio predstavnik šafijskog pravnog sistema, a onda je to napustio i oglasio se u hanefijskoj pravnoj školi. 

Ahmed Smajlović i škole mišljenja uakaidu

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine