50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Putopis: Na izvoru duhovnosti tavḥīda (1)

Predstavnik ove škole je Ebu l-Hasan Ali el-Eš'ari (239-330/853-941).

Predstavnik ove škole je Ebu Dža’fer et-Tahavi (239-321/853-933). Rođen je u jednom malom mjestu u Egiptu gdje je živio, radio i djelovao. On je prvo bio predstavnik šafijskog pravnog sistema, a onda je to napustio i oglasio se u hanefijskoj pravnoj školi. 

Ahmed Smajlović i škole mišljenja uakaidu

Muslimanska 'ulema je jasno rekla: taqlīd, naslijedna ili tradicionalna misao u pravu (fiqh), je dopuštena, dok je taqlīd u vjerovanju nedopustiv.

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine