digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Šerijatski brakovi 2: Pokriće ili 'legalizacija' spolnih odnosa

Autor: E. Subašić Januar 16, 2023 0

U prošlom broju pisali smo o pogubnosti prakse takozvanih šerijatskih brakova po kojoj žena i muškarac nastoje živjeti kao da su vjenčani u matičnom uredu. U ovom članku želimo ukazati na takozvani tajni brak, jedan od brakova koji su se udaljili od šerijata i njegovih ciljeva

Prema Ibn Kajjimu, autoritetu kojeg poštuju mnogi praktikanti ovakvih brakova, svako pravilo koje pravdu mijenja nepravdom, milost onim što joj je oprečno, opće dobro sa štetom ili mudrost s besmislicom ne spada u šerijat. Stoga, prije nego nešto nazovemo šerijatskim ili islamskim potrebno je da vidimo koliko je tu duha islamskoga, u suprotnom degradiramo i šerijat i islam kao sistem koji vodi ka pravdi i milosti.

Tajni brak

Hafiz dr. Senad Zajimović se temom bračnih prava stručno bavi duži niz godina, ukazujući na fenomen “šerijatskih” brakova i tajnih brakova prisutnih kod neudatih i neoženjenih osoba, često mlađe životne dobi. Mnogi problemi su zajednički osobama koje žele na ovaj način zasnovati zajednicu nakon prvog braka ili, štaviše, u toku njega.

„U našem društvu na površinu su isplivale vrste brakova koji imaju različite nazive i oblike, a koji pretenduju da ih naša javnost prihvati kao legalne i uobičajene. Iako su upitni i sa stanovišta terminologije njihovo prisustvo i praktično zaživljavanje izaziva zabrinutost. Naime svjedočimo pojavi sljedećih vidova sklapanja braka: tajni brak (ez-zevadžus-sirri), brak „posjetitelja“ (zevadžul-misjar), i brak s prethodnom namjerom razvoda (en-nikahu binij-jeti et-talak)“, pojasnio je Zajimović i kazao da je najčešći motiv sklapanja tajnog braka čuvanje od nedozvoljenih seksualnih odnosa.

Pitanja upućena fetva-i eminu Enes-ef. Ljevakoviću

  • „Moja djevojka i ja bismo se željeli vjenčati. Oboje smo studenti, a radi lakšeg studiranja i radi ljubavi, s obzirom da bi nam pravni brak otežao studije i vjerovatno bi kao vjenčane osobe izgubili stipendije, mi se želimo vjenčati šerijatski, bez ičijeg znanja osim znanja svjedoka. Da li je takav brak valjan?“
  • „Ja i moj momak smo studenti, izdržavaju nas roditelji, voljeli bismo da se uzmemo ali ako to uradimo javno zbog nerazumijevanja roditelja s obje strane velika je vjerovatnoća da će nas prestati finansirati za studije. Pogotovo što imaju određenih šubhi i predrasuda spram islama, praktikovanja i drugog što je poznato u praksi. Željela bih znati da li je moguće da se šerijatski vjenčamo uz prisustvo svjedoka, ali da to odmah ne razglasimo, tj. dok ne budemo „stajali na svojim nogama“? Ili kako to drugi već nazivaju tajnim brakom. Ima li nešto što se u islamu zove tajni brak, kakav je njegov propis i šta nam vi savjetujete, da li da se upustimo u tako nešto ili ne?“

„Dvoje mladih odluče zasnovati tajni brak kako bi se navodno sačuvali bluda. Zatim, bojazan od gubitka voljene (voljenog) i jedan vid garancije učvršćivanja veze. Motiv zna biti i tjelesna intimnost s djevojkom koju iz određenih razloga ne može dovesti u svoju kuću i s njom živjeti dostojanstven bračni život. Obznanjivanje se izbjegava jer mladić i djevojka još nisu spremni na javni bračni život, ili na javno sklapanje braka, između ostalog, radi nedovršenog studija ili finansijske nestabilnosti. Općinski kao ni vjerski organi nemaju informaciju o njihovom vjenčanju. Mladić i djevojka smatraju da su ispravno postupili i da za takav svoj odnos imaju potvrdu u šerijatu“, kazao je Zajimović i upozorio na to da se ljudi obraćaju šejhovima na internetu koji im dopuštaju ove i slične brakove.

Odgovor onima koji se žele „sačuvati“ bluda

Kada se osvrnemo na argumentaciju osoba koje se žele vjenčati tajno kako bi se sačuvali bluda, najkoncizniji komentar dao je fetva-i emin Enes-ef. Ljevaković, odgovarajući na jedno od takvih pitanja:

„Tajni brakovi su neprihvatljivi jer su bliže prirodi fiktivnog braka. Njihova jedina svrha trebala bi biti pokriće, odnosno 'legalizacija' spolnih odnosa. Legalizacija takve zajednice bila bi i legalizacija laganja i obmanjivanja, jer bi se osobe u takvoj zajednici pokazivale u društvu kao osobe koje nisu u braku. Ako nije tako, čemu onda tajenje i skrivanje? Da li je takav 'brak' prihvatljiv za roditelje djevojke, a i roditelje muškarca? Kako će biti u braku, spolno općiti itd., a u sredini u kojoj žive ponašaju se kao osobe koje nisu u bračnoj zajednici? Ukoliko dođe do raskida takve zajednice, da li će te osobe obavijestiti nekog budućeg supružnika o svom prethodnom tajnom 'braku' ili će to kriti kao što žele kriti tu činjenicu za vrijeme trajanja te zajednice? Mnogo je pitanja s negativnim odgovorima ili bez odgovora“.

Interesantno je da osobe koje se žele sačuvati bluda, ističući pri tome svoju snagu vjere, nemaju baš povjerenja u to da Bog daje nafaku, ako su iskrene namjere. Dok se citiraju hadisi tipa: „Kada vam dođe neko ko želi da se oženi, a vi budete zadovoljni  njegovom privrženošću vjeri i njegovim ponašanjem, oženite ga. Ako tako ne budete postupali zavladat će iskušenje, smutnja (fitnet) na zemlji i javni nered", zanemaruju se hadisi koji govore o braku i na ovaj način: "Ženite se, jer vam žene doista donose u kuće bereket (Nemojte se plašiti da zbog opskrbe ne stupite u brak)." (El-Bezzar, hasen)

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine