digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Šerijatski brakovi 3: Šerijatski ili možda džahilijjetski brakovi

Autor: E. Subašić Januar 16, 2023 0

U prošlom broju pisali smo o pogubnosti prakse takozvanih tajnih šerijatskih brakova, a u ovom članku ukazat ćemo na još jedan brak koji se udaljio od šerijata i njegovih ciljeva

 Prema učenjaku Karadaviju šerijat je u stanju zadovoljiti potrebe svake sredine, društva, a karakteriziraju ga određene osobenosti: božansko porijeklo, univerzalna dobrota i humanost, apsolutna pravda, uravnoteženost između individualnih i skupnih interesa itd. Ovaj autor navodi i uspjehe šerijata u ostvarenju dobrobiti društva: formiranje zdrave i konstruktivne ličnosti, oslobađanje žene od nepravde i nasilja džahilijjeta, formiranje stabilne porodice, iskorjenjivanje pijenja i opijanja, oslobađanje ekonomije od kamata i onih koji žive od nje...

Duh šerijata ili džahilijjeta

Kada se uzmu u obzir mnoge posljedice koje takozvani „šerijatski“ brakovi proizvode, onda se nameće zaključak da se ovim „šerijatskim“ praksama zapravo oživljava ne duh šerijata, već džahilijjeta.

Učenjaci koji se bore protiv talibanizacije interneta i ugrožavanja prava neodgovornim tumačenjem vjere već duže vrijeme upozoravaju na ovakve probleme i skreću pažnju na zloupotrebu vjere, a naročito se skreće pažnja muslimankama da ne budu žrtve ovih brakova, jer muškarci često iskorištavaju žene u pogledu njihovih prava. S druge strane, zagovarači ovih takozvanih brakova i dalje nastoje argumentirati vjerskim tumačenjem ove brakove.

Pored tajnog braka (ez-zevadžus-sirri), o kojem smo pisali, među određenim muslimanima je poznat i frendli brak ili brak „suprug prijatelj“, čiji status je detaljno analizirao dr. Sulejman Topoljak u djelu Islamsko bračno pravo. Naime, jemenski učenjak Abdulmedžid Zendani je donio fetvu, koju su neki učenjaci podržali, a putem koje se želi, navodno, dati lijek za novonastalu društvenu bolest, kako bi se na taj način očuvao identitet i integritet islamskih manjina na zapadu, zaštitile njihove primarne, sekundarne i ostale intencije i održala njihova zajednica u čistom i moralnom obliku, onakva kako to njihova vjera i nalaže.

Živjeti kod roditelja, a dijeliti intimu u hotelu?

Profesor Topoljak objašnjava smisao fetve: „U fetvi se jasno fokusira i nudi alternativa muslimanima zapada da usvoje, umjesto poznatog sistema koji je usvojen na zapadu kao nužnost demokracije za reguliranje odnosa između muškarca i žene po imenu mladić prijatelj ili djevojka prijateljica, novi sistem koji bi regulirao odnose između mladića muslimana i djevojke muslimanke i koji bi se mogao nazvati muž prijatelj. Taj brak omogućava mladiću muslimanu i djevojci muslimanki, koji žive na zapadu, da sklope po islamu validan brak i pored toga što ne posjeduju vlastitu porodičnu kuću u kojoj bi živjeli. U početku bi bilo dovoljno da mladić i djevojka, nakon što sklope takav brak, žive kao supružnici, tj. druže se, imaju bračni odnos gdje im to prilike dozvole i na kraju se svako od njih vrati u roditeljsku kuću i dalje živi sa svojim roditeljima.“ 

Malo bračnog života pa kući roditeljima

„Taj brak omogućava mladiću muslimanu i djevojci muslimanki, koji žive na zapadu, da sklope po islamu validan brak i pored toga što ne posjeduju vlastitu porodičnu kuću u kojoj bi živjeli. U početku bi bilo dovoljno da mladić i djevojka, nakon što sklope takav brak, žive kao supružnici, tj. druže se, imaju bračni odnos gdje im to prilike dozvole i na kraju se svako od njih vrati u roditeljsku kuću i dalje živi sa svojim roditeljima.“

Ljudi bi ovo nazvali pravim imenom u duhu bosanskog žargona, što nije pristojno u kocepciji Preporoda, stoga kazat ćemo samo da se ovo ne može nazvati brakom u duhu šerijata. Kao što se u slučaju istospolnih brakova postavlja, između ostalih, pitanje kakva bi bila priroda ove prakse da se ona proširi, pa npr. ne bi se rađala djeca, tako se i ovdje može postaviti pitanje kako bi izgledala ova praksa kada bi se proširila i kakve posljedice bi bile po muslimansku zajednicu u konačnici kada bi se momci i djevojke zabavljale po potrebi, a živjeli neovisno svoje živote. Doduše, izgleda primamljivo: užitak bez odgovornosti i obaveza.

Mijenjati običaje, a ne duh šerijata

Ovu vrstu braka su podržali i neki učenjaci koji su ga opravdali ekonomskim razlozima. Učenjak Sulejman Abdullah el-Madžid je naveo da ova ideja može biti početak rješenja velikog problema koji se ogleda u abnormalnim izdacima koje iziskuju troškovi zasnivanja braka i koji nadilaze materijalnu moć mladića i djevojaka. Naš odgovor može biti: nije problem u tradicionalnoj formi braka, već kulturi koja je nametnula takve otežavajuće okolnosti. Lakše, a i da nije sigurno je korisnije  mijenjati kulturu nego tradiciju koja odražava duh šerijata.

Šejh Ali Ebu Hasan, bivši predsjednik Azharske komisije za fetve, je rekao: “Ideja je uistinu idealno rješenje da se eliminiraju posljednji statistički podaci koji govore da samo u Egiptu ima devet milijuna onih koji su napunili trideset godina, a još se nisu oženili. A da ne govorimo o milijunima mladića i djevojaka u ostalim arapskim i islamskim zemljama kojima je prošao voz i koji se nisu oženili ili udale zbog nezaposlenosti, visokih bračnih troškova ili zbog nemogućnosti zasnivanja porodice. Sve to ukazuje da se spomenuta fetva ne odnosi i ne ograničava samo na zapadne zemlje.“

Voz, koji spominje šejh Ebu Hasan, ne zaustavlja se izmišljanjem novih brakova, već promjenom običaja zbog kojih su mladi u ovakvoj krizi.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine