50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Fetve: Uzimanje ovce sjajne za kurban

Autor: Enes Ljevaković Septembar 04, 2015 0

Pitanje: Haris A.: U slučaju sumnje da li je ovca možda sjajna tek mjesec ili dva, odnosno tek toliko da nema očitih znakova kojima bi mogli ustanoviti da li je sjajna, da li je dozvoljeno takvu ovcu zaklati za kurban? Ako se pouzdano zna da je ovca sjajna mjesec ili dva, da li je to smetnja da takva ovca bude kurban? Ukoliko junica ima 2 godine, a još nije izvalila dva zuba, može li se uzeti za kurbana?

 

Odgovor:

  1. Šteta je klati sjajnu ovcu ili steonu kravu u svrhu prinošenja kurbana. Za kurbana se odabire jalova stoka ili mužjaci. Ukoliko se nakon klanja ustanovi da je ovca bila sjajna, odnosno krava steona, kurban će biti ispravan, a sa plodom će se postupiti kao i sa prinesenom životinjom.
  2. Ako se zna da je ovca sjajna, ne bi je trebalo koristiti u svrhu kurbana, jer je šteta bespotrebno oduzeti život i njenom plodu kada je moguće nabaviti jalovu ovcu ili kravu, odnosno ovna ili bika. Ali ako bi se i pored rečenog upozorenja sjajna ovca ili steona krava zaklala u svrhu kurbana, propis bi bio izvršen.
  3. Ukoliko je junica napunila dvije godine može poslužiti kao kurban bez obzira što još nema dva zuba, ako je normalno razvijena. Ako je potpuno zakržljala i vidno ometena u razvoju, ne bi je trebalo upotrijebiti za kurbana zbog mogućnosti postojanja nekog oboljenja. U svakom slučaju preporučuje se veterinarski pregled životinje koja se namjerava zaklati u svrhu izvršenja obreda kurbana. 
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija