Fetve: Meso kurbana nije dozvoljeno prodavati niti kupovati

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Septembar 18, 2015 0

Čovjek je umjesto da zakolje kurbana, nanijetio i podjelio pare komšijama u protu- vrijednosti. Da li je ispravno tako postupiti?

  1. Ljudi su se sastali i kupili samo meso od čovjeka po 9 km kad se zaklao kurban. Tako su se dogovorili kad su kupovali,? Da li je ispravan ovaj kurban?

Odgovor:
1. To djelo se tretira običnom sadakom i ne može biti zamjena za kurbana. Dijeljenje sadake u vrijednosti kurbana jeste obaveza koja nastaje ukoliko osoba bude obavezna žrtvovati kurbana, ali tu obavezu ne izvrši na vrijeme.

  1. Meso kurbana nije dozvoljeno prodavati niti kupovati niti se kurbanskim mesom ili dijelom kurbana mogu plaćati bilo kakve usluge. Imami Ebu Jusuf smatra da kurban ima status neke vrste vakufa. Sve osobe koje učestvuju u žrtvovanju velikog kurbana (goveče) moraju imati namjeru žrtvovanja. Naknadno priključenje, nakon obavljenog čina žrtvovanja, plaćanjem određene količine mesa, nije valjan način žrtvovanja kurbana. Forma učešća grupe u žrtvovanju kurbana koja je spomenuta u pitanju u najmanju ruku je sumnjiva i zato je treba izbjegavati. Uobičajen način učešća grupe (do sedam osoba) u žrtvovanju velikog kurbana jeste da svi učesnici participiraju u cijeni podjednako te da je cijena poznata i plaćena prije klanja.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija