Halal klanje

Autor: Enes Ljevaković, fetva-i emin Novembar 08, 2017 0

 Pitanje: Primijetio sam da je itekako raširena praksa presijecanja kičmene moždine prilikom klanja kurbana, iako je u vašoj rubrici “Pitanja i odgovori” izneseno mišljenje da navedena praksa nije u skladu sa halal načinom klanja životinja. Čudi me da postoji ova praksa, s obzirom na dugu tradiciju klanja kurbana. Vjerovatno je devijacija nastala uslijed utjecaja mesne industrije. Izgleda da velika većina nije upoznata sa ovim detaljima, pa mislim da bi trebalo prezentirati informacije o halal klanju na predbajramskim i bajramskim hutbama. Problem leži u tome da ova praksa može ugroziti vrijednost kurbana kod Allaha dž.š. Molim za Vaše mišljenje.

Odgovor: Zahvaljujemo Vam na brizi i prijedlogu. Smatramo da je prijedlog dobar i vjerujemo da imami u velikom broju to i čine u predbajramskim danima prilikom objašnjavanja propisa o kurbanu. Presijecanje kičmene moždine prilikom žrtvovanja kurbana jeste pogrješna praksa, ali ako bi neko to i učinio njegov kurban je ispravan. A Allah najbolje zna.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija