Čovjek koji nije nikada nije zatražio uslugu

Autor: Fuad Sedić Juni 05, 2015 0

SEVBAN EN-NEBEVI, R.A. (umro je 54.g.h.)

 

 Sevban ibn Džahder je bio Poslanikov, s.a.v.s., oslobođeni rob. Zarobljen je u području između Meke i Jemena. Poslanik, s.a.v.s., ga je otkupio i on je ostao uz Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sve do njegove smrti. Čak je i na putovanja išao s njim. To druženje sa Poslanikom, s.a.v.s., mu je pomoglo da od njega nauči mnogo hadisa koje je kasnije u svom životu prenosio narednim gerenacijama.

Koliko je Sevban, r.a., bio blizak Poslaniku, s.a.v.s., ukazuje i predaja da ga je on ubrajao u članove svoje porodice. Sevban, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom učio dovu za članove svoje porodice, pa je tom prilikom spomenuo Aliju, Fatimu i druge. Tada je Sevban upitao: -Allahov Poslaniče, a jesam li ja od članova tvoje porodice? Poslanik, s.a.v.s., mu reče: -"Jesi, ako ne budeš stojao pred vratima časti i položaja, ili ne budeš odlazio sultanu tražeći nešto od njega."

Od Ebu Alije se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko mi obećava da neće niotkog ništa tražiti, ja mu garantujem Džennet. Sevban je tada rekao: -Ja ću. I uistinu nije niotkog ništa tražio." Čak se spominje da bi mu bič ispao iz ruke dok bi bio na devi, pa ne bi tražio niotkog da mu ga doda, nego bi sjahao i sam ga uzeo.[i]

Nakon Poslanikove, s.a.v.s., smrti Sevban, r.a., se nastanio u području Sirije. Jednom prilikom se razbolio u gradu Himsu, pa ga emir (Abdullah ibn Kurt) nije obišao. Kod njega je ušao neki čovjek da ga obiđe, pa ga Sevban upita: -Znaš li pisati? On reče da zna, pa mu Sevban reče da emiru napiše ovo pismo: "Emiru Abdullahu ibn Kurtu od Sevbana, Poslanikovog oslobođenog roba: Da je u tvom gradu bio oslobođeni rob od Musa'a ili Isa'a, a.s., ti bi ga sigurno obišao." Kada je emir pročitao pismo, rasrdio se i odmah je otišao da ga obiđe. Posjedio je kod njega neko vrijeme a kada je ustao da ide Sevban, r.a., ga je povukao za ogrtač i rekao: -Sjedi da ti ispričam šta je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom rekao: "U Džennet će od moga ummeta sigurno ući sedamdeset hiljada ljudi, koji neće polagati račun niti će biti kažnjeni, a sa svakom hiljadom sedamdeset hiljada drugih."[ii]

Sevban, r.a., je umro 54. godine po Hidžri u Himsu.

 

[i] Hil-jetul-evlija', od Ebu Nuajma, 1/181.

[ii] Hadis je dobar a bilježe ga Ahmed , 5/280 i drugi. Pogledaj El-Feth, 11/356.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija