50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Fitnaši, a naši

Avgust 26, 2020

„Pomozi svome bratu i kada je u pravu i kada nije! Znamo kako ćemo ga pomoći kada je upravu, ali kako da ga pomognemo kada nije u pravu? Upitali su ashabi. Pomoći ćete ga tako što ćete ga spriječiti da čini nepravdu.“

Šta je to sa muslimanima da i pored toliko namaza, ipak, ogovaraju, potvaraju i zajednicu, direktno i indirektno, razaraju?

Važno je napomenuti kako smo prioritetno tretirali KMMO-e koje su direktno vezane ili su nastale kao incijativa vjernika koji dolaze iz tradicionalnih crkava (pravoslavne i katoličke), te smo se, također, bavili i novim religijskim pokretima koji se samom formom organiziranja i načinom djelovanja etabliraju kao dio civilnog društva. Veliki doprinos u kvalitetnom suživotu, po našem mišljenju, trebale bi dati NVO-e koje su kao takve inicirane od strane vjernika-laika, kao što je to, naprimjer, slučaj sa kršćanskim međureligijskim i mirotvornim organizacijama.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija