50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tradicija

Prvo, samo Bog, Jedan i Jedini, nije čudo zato što On nije stvorenje. 
"Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu." (Kur'an, 14:24.)
“O halifa, šta bi dao da si u pustinji, umireš od žeđi, ne nazire se nikakva pomoć, za jednu čašu vode?” “Dao bih pola carstva”- reče Harun. “A da Allah…
Smrt je nastavak života duše bez tijela. Jedino što nosimo sa sobom od ovoga svijeta u Berzeh i na Drugi svijet jesu naša djela (dobra ili loša).
Imaju deseci mjesta gdje Kurʼān ukazuje na Božiju svemoćnu veličinu kroz isticanje i spominjanje mnogih oblika trenutačnosti u Božanskom stvaranju.
Hadis koji slijedi jasno otkriva mnogo važnih stvari: “Vrata milosti će biti otvorena onome kome budu otvorena i vrata dove! Allahu je najdraže da se od Njega traži zdravlje! Dova…
Znamo da se prevodio i prevodi hadis: Navikavajte djecu da klanjaju sa sedam godina, a kada budu imali deset i neće da klanjaju udarite ih!“
Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost:
Ova sura je objavljena ubrzo nakon prethodne sure (Ed-Duhā), u ranom mekkanskom periodu. I ona je u cjelosti posvećena vjerovjesniku Muhammedu, a.s. U njoj se govori o važnim detaljima iz…
Stranica 1 od 88
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija