50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tradicija

Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost:
Ova sura je objavljena ubrzo nakon prethodne sure (Ed-Duhā), u ranom mekkanskom periodu. I ona je u cjelosti posvećena vjerovjesniku Muhammedu, a.s. U njoj se govori o važnim detaljima iz…
I broj deset spominje se u Kur'anu, na devet mjesta: „Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen...“ (El-En'am, 160.); „Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći,…
Šta je to sa muslimanima da i pored toliko namaza, ipak, ogovaraju, potvaraju i zajednicu, direktno i indirektno, razaraju?
Odnos islama prema kršćanstvu u startu je bio dobar. Islam nije ni pokušao da negira ideologiju kršćanstva. Međutim, u daljem razvoju stav islama se mijenja. To zbog toga što je…
U nekoliko prethodnih crtica ukazali smo na mjesta u Kurʼānu gdje se govori kako Bog odbija “da se ljudima pokaže na javi“. 

Ljubav Božija

Novembar 01, 2019
Kako je moguće voljeti nešto što (čovjek) nije vidio, niti može zamisliti? Jer svaka ljubav pretpostavlja viđenje ili pogled zaljubljenika odakle slijedi privlačnost kojom On Svojim Prisustvom izaziva u ljudskoj…
Prije nabrajanja hadisa u kojima se navodi broj sedam, podsjetio bih da se ovaj broj u Kur'anu navodi na više mjesta u različitim formama i značenjima. Već prva sura Kur'ana El-Fatiha,…
Smutnja je tradicionalnu ispravnu praksu mijenjati sa drugom ispravnom praksom/ Ostavljanje običnim ljudima da biraju mišljenja, pritom ih indirektno savjetujući da izaberu mišljenje izvan hanefijskog mezheba ideološka je praksa koja…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija