digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Categories

Preneseno sa Al Jazeera Balkans Hutba je sedmično obraćanje petkom imama vjernicima u džamiji, po mnogim parametrima može se okarakterisati kao najjači medij u ljudskoj civilizaciji. Uspostavljanjem nove administracije u…
Prof. dr. Šaćir Filandra je dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Predaje nastavne discipline: politička filozofija, sociologija jezika, politike identiteta i socijalna filozofija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Funkciju predsjednika…
Najveći sigurnosni problem je nedostatak sistema -kaže direktor Hadžović ističući da kada bismo imali zajednički cilj mogli bismo odgovoriti svim sigurnosnim izazovima Odgovornost se često pripisuje političarima kojima su važniji…
- razgovarali smo sa profesorom Jusufom Ramićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade i priznanja “Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević” - Kako ste doživjeli ovo priznanje, šta ono za Vas znači? Ramić: Naravno,…
Seyyed Hossein Nasr je jedan od najznačajnijih savremenih islamskih učenjaka i filozofa. Rođen je 1933. godine u Iranu, a školovao se na MIT-u i Harvadu. Bio je rektor Teheranskog univerziteta…
 - Naša odgovornost nije da štitimo islam, već da se pobrinemo oko obaveza jednih prema drugima, kazala je u intervjuu za naš list dr. Ingrid Mattson, ugledna kanadska muslimanska aktivistica,…
Svim optuženim u slučajevima Srebrenice dokazana je krivica pred MKSJ, kazao je u razgovoru za Preporod Peter McCloskey
Ostanite posvećeni zadatku da svijet ne zaboravi Srebrenicu Bili ste tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Radislav Krstić, prvom slučaju u kome je dokazan zločin Genocida u…
- ističe Hasanbegović koji je s ponosom prihvatio Povelju imajući u vidu da je šejh sarajevskih tekija uvijek bio na strani obespravljenih

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine