50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Indonezija: Hiljadu eko džamija do 2020 godine

Autor: Decembar 10, 2017 0

U cilju što masovnije i što brže edukacije stanovništva o zaštiti okoliša indonezijska vlada je najavila realizaciju projekta „1000 eko-džamija do 2020. godine“. Prema ovom planu ovih 1000 džamija treba da pređu na korištenje obnovljivih izvora energije, uspostavu održivog korištenje vode, kao i mjere za reduciranje otpada i njegovo recikliranje, te pružanje edukacije iz oblasti zaštite okoliša. „Projekat predviđa zajedničko djelovanje islamske zajednice, privatnog sektora, univerziteta, vladinih institucija i drugih religijskih grupa na dizanju ekološke svijesti u zajednicama širom zemlje“, kazao je zamjenik premijera u Indoneziji Jusuf Kalla.

“Većina muslimana u Indoneziji više sluša šta kažu religijski lideri, nego vlada” izjavio je Hayu Prabowo, rukovodilac religijskog vijeća. Hening Parlan, koordinatorica za okoliš u Aisyiyah ističe da ideja o eko-džamijama polazi od premise da džamije moraju postati i centri za edukaciju o okolišu stanovništva u lokalnim zajednicama, te da vjernici moraju biti primjeri takvog ponašanja.

Sličica Želim Print

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine