digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
U novom printanom izdanju dvobroja Preporoda 21/1247 od 1. novembra 2023. čitajte: 
Uvodno predavanje održano u subotu, 7. oktobra, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru konferencije Islamic moral theology and the future (Islamska moralna teologija i budućnost), u organizaciji…
Kada se razmatraju kompleksni odnosi između države i vjerskih zajednica, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, ključno je uzeti u obzir normativni okvir koji oblikuje te odnose. Nakon što je…
Prilog povodom 20. godišnjice od smrti Alije Izetbegovića
Nedosljednost onoga što zovemo “svjetska pravda”, i na čemu insistiramo kao zajedničkoj vrijednosti, u Palestini se brutalno poništava. Ako na to pristanemo, red je onda kazati da je ova generacija…
U novom printanom izdanju dvobroja Preporoda 20/1246 od 15. oktobra 2023. čitajte:
Strane koje osporavaju potpisivanje ugovora između Države i Islamske zajednice nisu navele nijedan opravdan razlog čime bi pokazale da je ugrožena javna sigurnost, red, zdravlje i moral ili temeljna prava…
Pravni okvir za potpisivanje osnovnog ugovora između jedne religijske zajednice i države je precizan. Taj okvir predviđa jednakopravnost vjerskih zajednica u odnosu na državu. Prijedlog osnovnog ugovora između BiH i…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine