50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Održana Izborna skupština IZB Švicarske

Autor: Decembar 12, 2018 0

U subotu 08.12.2018. godine, u prostorijama džemata Oberentfelden održana je redovna izborna skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj. Od 77 prijavljenih delegata iz 23 džemata, na skupštini je bilo prisutno 75. Uz poziv delegatima je na vrijeme putem e-maila upućen potrebni materijal za skupštinu: dnevni red, usaglašeni akti (Statut i Pravilnik IZBCH), imena kandidata za izbor na određenje funkcije u IZBCH i dr.

Nakon podne namaza, učenjem odlomka iz Kur'ana, Predsjednik IZBCH je u 13:30, poselamivši delegate, otvorio skupštinsko zasjedanje. Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno. Pristupilo se usvajanju Statuta i Pravlnika IZBCH, koji su usvojeni većinom glasova. Izvještaje o radu IZBCH podnijeli su Predsjednik Zajednice, Glavni imam, Blagajnik i Nadzorni odbor. U svojim izvještajima o radu organa IZBCH, Predsjednik i Glavni imam su posebno istakli registraciju IZBCH kod nadležnih državnih i kantonalnih institucija u Švicarskoj. Usaglašeni su Statut i Pravilnik IZBCH Švicarskom Civilnom zakonu te Pravilniku Rijaseta o radu krovnih Zajednica u dijaspori. Izrađen je e-dnevnik u svrhu unapređenja mektebske nastave. Organizirani su mektebski kampovi, seminari za imame, muallime, predsjednike, sekretare i blagajnike džemata. Održan je seminar „Mreže mladih“. Organizacija hadža i umre, štampanje vaktije za potrebe džematlija. Održavane su prigodne manifestacije u različitim povodima. Redovne sjednice Izvršnog i Glavnog odbora IZBCH, na kojima su donesene bitne i važne odluke itd.

Izvještaji Predsjednika i Glavnog imama IZBCH su većinom glasova usvojeni. 

Blagajnik IZBCH i Nadzorni odbor su podnijeli svoje izvještaje o finansijskom poslovanju IZBCH. Oba izvještaja su prihvaćena. Predloženi budžet za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.

U ime Predsjednika, Izvršnog odbora i Glavnog imama IZBCH; Glavni imam je prisutnim delegatima predočio budući plan i program rada Organa IZBCH. U planu i programu je posebno naglašeno da će se raditi na unapređenju mektebske nastave, jačanju rada džemata (Džematskih odbora), boljem i čvršem uvezivanju omladine u „Mrežu mladih“, održavanju edukativnih seminara za imame, muallime i Džematske odbore. Jačanje pozicije IZBCH u odnosu na državne institucije, druge religije i kod drugih muslimansko-nacionalnih zajednica u Švicarskoj. Nakon imenovanja muftije za Zapadnu Europu, surađivati sa Uredom muftije u okvirima predviđenim Pravilnikom Rijaseta IZBiH o radu krovnih Zajednica u dijaspori. Održavati potrebne kontakte sa Upravom za vanjske poslove i dijasporu u Sarajevu.

Nakon predočenog plana i programa rada organa IZBCH, predsjedavajući je dao na raspravu prijedlog Izvršnog odbora o profesionalizaciji Glavnog imama IZBCH. Jedan manji broj delegata je uzeo učešće i raspravljao po ovoj tačci. Većinom glasova je usvojeno da se Glavni imam profesionalizira u penzumu od 60%. Usvojen je i prijedlog od strane Savjeta glavnog imama, da će u narednom mandatu od 4 godine glavni imam IZBCH biti 

JASMIN ef. DEMIĆ – glavni imam IZBCH

Zahtjev (molba) novoformiranog džemata Kreuzlingen (Krojclingen) za prijem u IZBCH je jednoglasno prihvaćen.

Poslije pauze za akšam namaz i kahvu pristupilo se izboru za Predsjednika i članove Izvršnog i Nadzornog odbora IZBCH na perod od 4 godine . Većinom glasova izabrani su:

DŽEMAL FIŠEK – predsjednik IZBCH

MIRSAD MUJADŽIĆ – podpredsjednik IZBCH

Članovi Izvršnog odbora:

  1. SAKIB HALILOVIĆ, 
  2. AHMED ŠARIĆ, 
  3. SAHUDIN ŠLJIVAR, 
  4. EMIN ŠERIFOVIĆ,
  5. BESIM EFENDIĆ,
  6. BESIM ef. HRNJIĆ – imam,
  7. IBRAHIM ef. HUSANOVIĆ – imam,
  8. IBRAHIM ef. HADŽIĆ – imam

Broj članova Izvršnog odbora IZBCH je 11, pored 8 izabrani u Izvršnom odboru su još: Glavni imam, Predsjednik i Podpredsjednik IZBCH.

Nadzorni odbor:

  1. SENAD SEJDOVIĆ,
  2. HASAN TURKOVIĆ.

Na kraju se novoizabrani predsjednik IZBCH, Džemal Fišek obratio delegatima, zahvalio im se na ukazanom povjerenju, koje ga obavezuje da će predano  u okviru svojih mogućnosti raditi za dobrobit Bošnjaka i IZ u Švicarskoj. 

Na kraju je proučen odlomak iz Kur'ana i dova. Skupština je završena u 17:30 sati.

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija