digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Ankara: Potpisan protokol o restauraciji Baščaršijske džamije u Sarajevu

Autor: Septembar 02, 2015 0

Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović i pravnik u Vakufskoj direkciji Huso Salihović boravili su ovih dana u radnoj posjeti Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske u Ankari.

Prvi dan radne posjete susreli su se sa generalnim direktorom Generalne direkcije za vakufe Republike Turske dr. Adnanom Ertemom i njegovim saradnicima. 

Tema sastanka bili su projekti koji se implementiraju kao i projekti čija se realizacija planira i za koje je bilo neophodno utvrditi određene činjenice. Dr. Zajimović se zahvalio dr. Ertemu za sav njihov doprinos u razvoju i unapređenju vakufske imovine u BiH. Prisutni su razmjenili mišljenje o uspješno realiziranom prvom projektu kojeg je Generalna direkcija za vakufe Republike Turske finansirala u BiH a to je rekonstrukcija i restauracija Isa-begovog hamama. Konstatovano je da je projekat uspješno realiziran i da je Isa-begov hamam stavljen u funkciju na opću radost i zadovoljstvo svih građana Sarajeva. Sljedeći projekat kojeg finansira Direkcija vakufa u BiH je ponovna izgradnja Aladža džamije u Foči. Prisutni su naglasili važnost projekta i iskazali zadovoljstvo što imaju priliku učestvovati u ovom projektu. Zajednički stav i zaključak bio je da radovi napreduju u skladu sa dinamikom i da se svi trebaju potruditi da do zime kupola na ovoj ljepotici bude podignuta kako je i predviđeno projektom i dinamikom izvođenja radova.

Generalna direkcija vakufa Republike Turske će finansirati i rekonstrukciju Derviš hanumine medrese u Bosanskoj Gradišci i ponovnu izgradnju Sinan-begove džamije u Čajniču čija realizacija bi trebala započeti krajem ove godine. Podsjećanja radi, Direkcija vakufa Republike Turske i Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH su u maju mjesecu, prilikom otvaranja Isa-begovog hamama, potpisali protokole o rekonstrukciji Derviš hanumine medrese u Bosanskoj Gradišci i ponovnoj izgradnji Sinan-begove džamije u Čajniču. Na sastanku je utvrđeno da Direkcija vakufa pripremi tendersku dokumentaciju i da pokrene proceduru izbora izvođača radova što je preduslov za početak radova na ova dva projekta. Dogovoreno je da, kao i na projektu Aladža džamije, domaće firme uzmu učešća u rekonstrukciji i ponovnoj izgradnji ova dva značajna objekta. Broj projekata kojeg ove dvije vakufske ustanove realiziraju u partnerskom odnosu u BiH je velik i doprinos tih projekata razvoju vakufa je neprocjenjiv.

U tom kontekstu u poslijepodnevnim satima Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i generalni direktor Generalne direkcije za vakufe Republike Turske potpisali su protokol o restauraciji Baščaršijske Hovadže Durak džamije u Sarajevu. Ovim protokolom otvoren je put realizacije ovog projekta. Potpisivanje protokola je prvi korak nakon kojeg u saradnji sa Federalnim zavodom za zaštitu nacionalnih spomenika slijedi izrada projekta i prikupljanje adekvatnih dozvola što bi trebalo biti završeno do kraja godine. Potom će Vakufska direkcija u proljeće 2016. godine, u saradnji sa Medžlisom IZ Sarajevo, pristupiti restauraciji Baščaršijske džamije. Generalna direkcija za vakufe Republike Turske je, na zahtjev Vakufske direkcije IZ u BiH, načelno prihvatila finansiranje još nekoliko veoma značajnih projekata u Sarajevu i drugim mjestima u BiH čime je još jednom pokazala spremnost da pomogne u revitalizaciji, zaštiti i jačanju bosanskohercegovačkih vakufa. 

rugi dan radne posjete predstavnici Vakufske direkcije posjetili su Arhiv Generalne direkcije za vakufe Republike Turske i tom se prilikom susreli sa direktorom Arhiva dr. Adnanom Tuzeom i njegovim saradnicima. Naime, Arhiv Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufska direkcija Islamske zajednice realiziraju projekat prikupljanja arhivske građe o vakufima iz osmanlijskog perioda sa područja BiH. Projekat predviđa, prikupljanje svih dokumenata u vezi sa vakufima, skeniranje, digitalizaciju, prijevod sa osmanlijskog na moderni turski jezik, a potom i na bosanski jezik, zatim njihovu štampu u osam kataloga. Naima riječ je o prijevodu preko 800 vakufnama i stotine drugih dokumenata sa područja BiH koji se čuvaju u arhivima u Ankari, Istanbulu i drugima mjestima. Tokom obilaska depoa Arhiva domaćini su gostima prezentirali kompleksnost ovog posla ali i njegovu historijsku važnost. Osim navedenog rukovodstvo Arhiva je predstavnicima Vakufske direkcije prezentiralo originalne vakufname Sultana Mehmeda Fatiha i Mehmed paše Sokolovića. Zaista je bilo impresivno držati te vakufname u rukama i uvjeriti se u bogat sadržaj istih. Da su vakufi uvijek bili u funkciji razvoja društva pokazuje i vakufnama Sultan Fatiha u kojoj se kao jedan od razloga uvakufljenja navodi doprinos u razvoju i izgradnji gradova i društva općenito, kao i oživljavanje ljudskih srca. Sa nestrpljenjem očekujemo završetak realizacije projekta prijevoda i digitalizacije arhivske građe i nadamo se da ćemo isti uskoro moći prezentirani široj naučnoj javnosti u BiH u sklopu manifestacije Dani vakufa u BiH 2016. godine koja će biti održana u proljeće naredne godine.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine