50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Međunarodna islamska konferencija u Meki - „Islamsko jedinstvo, opasnosti od podjela i isključivosti“

Autor: Decembar 11, 2018 0

„Islamsko jedinstvo, opasnosti od podjela i isključivosti“, naziv je međunarodne islamske konferencije koja će se održati od 12-13. decembra u Mekki u prisustvovu preko hiljadu islamskih učanjaka iz cijelog svijeta.

Rad konferencije, koju organizira Rabita, podijeljen je u četiri sesije: Šta islamsko jedinstvo treba da okuplja, Muslimani i kultura razilaženja, Prepreke islamskog jedinstva i Kako ići prema aktivnom islamskom jedinstvu.

Cilj konferencije je približavanje stavova islamskih učenjaka i izrada sveobuhvatne strategije za sprječavanje širenja sektaških sukoba.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija