Categories

Naša domovina rađa nove književne nade, a to potvrđuju mladi ljudi koji svojom pisanom riječju skreću pažnju na svoj ozbiljan i posve drugačiji pristup svijetu i interpretaciji društva u kakvom…
Usmena predaja (التلقي ) je, zbog prethodno navedenih razloga, imala dominantnu ulogu u prenošenju objavljivanih kur’anskih ajeta.
Oslobođenje je pomiriteljski uzvratilo riječima da nema razloga za “džihad” na kazane
Prva škola mišljenja u akaidu
Islamska zajednica i raspad Jugoslavije
Nove knjige: Ibn Tejmijje, Uvod u principe tumačenja Kur'ana (Muqaddima fī usūli- t-tefsīr), prijevod prof. dr. Almir Fatić, Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, Sarajevo, 2018.
Darko Cvijetić Schindlerov lift
Povodom 180. godišnjice rođenja Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, koji je rođen 19. decembra 1839. godine u Vitini kod Ljubuškog, prisjetit ćemo se njegovog rada kroz izbor iz mudrosti koje on skupio…
U izdanju Medžlisa Islamske zajednice Tuzla nedavno su izašle dvije knjige: "Priručnik o islamskom vjerovanju" i "Džepni priručnik o islamskom vjerovanju". Radi se o priručniku u formi ilmihala za odrasle,…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine