Međureligijski dijalog: Jačanje svijesti jednih o drugima

Autor: S.Sel. Mart 16, 2015 0

Dostignuća i izazovi međureligijskog dijaloga na Balkanu bila je tema foruma održanom na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

 

U Sarajevu je na Fakultetu islamskih nauka, 5.marta 2015.godine, održan forum pod nazivom „Međureligijski dijalog na Balkanu: Dostignuća i izazovi“. Na ovu temu svoje stavove izložili su : dr. Mato Zovkić, umirovljeni katolički teolog, dr. Enes Karić, sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dr. Ina Merdjanova, sa Trinity College Dublin- Irska škola za ekumenizam, i dr. Patrice Broduer, Kanadska katedra za proučavanje islama, pluralizma i globalizacija sa Fakulteta za teološke i religijske nauke Univerziteta u Montrealu. Organizatori foruma bili su: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ambasada Kanade i Fondacija Konrad Adenauer, a uz suradnju s Katoličkim bogoslovnim fakultetom, Kanadskom katedrom za proučavanje islama, pluralizma i globalizacije Univerziteta u Montrealu i Centrom za napredne studije.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija