50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Orijentalni institut iz Sarajeva u saradnji sa Muzejom Hercegovine u Mostaru je, 20.01.2016.g., promovirao 64. broj Priloga za orijentalnu filologiju i knjigu dr. Berina Bajrića „Stihovima ka sjedinjenju“ tahmis Abdullaha…
Karađoz-begova medresa potaknuta diskriminatorom odlukom VSTV-a o zabrani nošenja marame u pravosudnim ustanovama svjetski Dan hidžaba obilježila je tribinom pod nazivom: "Muslimanka u savremenom društvu“.
U subotu, (30.01.2016.) u Omer-begovoj kući u Jajcu održano je „Večer knjige i sevdaha“, pod pokroviteljstvom Asocijacije žena „Esma sultanija“ i Medžlisa islamske zajednice Jajce. U sklopu ove manifestacija održana…
Odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Historijski i pravni aspekti primjene instituta legitima portio i njegova pravna dejstva u pravnim sistemima na tlu Bosne i Hercegovine“, 24. XII 2015. godine na…
Islamske informativne novine „Preporod“ u broju od 1. februara 2016. godine na 72 strane donose obilje raznovrsnih sadržaja i informacija
U doba kada većina mladih zabavu nalazi na društvenim mrežama, Adisa kaže da joj je zanimljivije rješavanje teških matematičkih zadataka
1. Kako doživljavam vlastito duhovno izrastanje pod utjecajem junačke pjesme?
U Kairu je, u izdanju renomirane izdavačke kuće Dar al-Salam, izašla Sira na engleskom jeziku hfz. dr. Safveta Halilovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.
Svako historijsko kazivanje o nekom događaju, za čiju istinitost nema vjerodostojnih podataka, lebdi između moguće realnosti i mašte, te živi u određenom krugu ljudi kao dio njihove historijske svijesti. Travnik…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija