50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Informirati, educirati, orijentirati

Autor: Ekrem Tucaković April 16, 2015 0

Vremenski su duge i sadržajno raznolike rasprave o funkciji medija u društvu. Naime, sve ima svoju funkciju i cilj, pa tako i mediji. U tim raspravama, uglavnom, postoji saglasnost o tome da u povijesnom razvoju mediji najdosljednije vrše informativnu, edukativnu i orijentirajuće-mnijenjsku funkciju, što sve skupa čini imanentnu funkciju medija.

 

U razgovorima o zadaći i samom pozicioniranju medija unutar Islamske zajednice ove tri funkcije treba, čini se, permanentno imati na umu, jer takav pristup otvara mogućnosti za ostvarenje i drugih ciljeva Islamske zajednice. Prema tome, svrhu Preporoda upravo vidimo u što dosljednijem ispunjavanju ovih funkcija. Takva konceptualna postavka omogućava optimalno služenje dobru, odražavanju cjeline interesa Islamske zajednice i svih muslimana, uspjehu, te zadržavanju visoke profesionalizacije struke.

Preporod će informativnu funkciju ispunjavati tako što će donositi relevantne informacije o događajima i zbivanjima u Islamskoj zajednici i muslimanskim zajednicama općenito. Dakle, korektno i profesionalno, objektivno i uravnoteženo informirati muslimane i sve zainteresirane čitaoce.

U Preporodu edukativna funkcija treba biti prepoznatljiva i snažno prisutna. To znači da Preporod mora osiguravati prostor u kojem će njegovi čitaoci stjecati saznanja i edukaciju o različitim aspektima islama, islamske duhovnosti, muslimanskog identiteta, kulture i civilizacije.

Orijentirajuće-mnijenjsku, kao veoma kompleksnu i izuzetno zahtijevnu ulogu svakog medija, Preporod će nastojati ispuniti na način da čitaocima ponudi na uvid komentare, analize, stavove i sučeljavanja različitih mišljenja u cilju objašnjavanja implikacija onoga što se zbiva unutar naših institucija i ukupnog društvenog okruženja. Dakako, bez ambicije nuđenja gotovih rješenja ili strastvenog zauzimanja strane kod unutarmuslimanskih rasprava, nego s intencijom otvaranja perspektiva, širenja vidika i pristupa, a s punim uvjerenjem da će čitaoci, kada budu u prilici višestranog objektivnog sagledavanja, izabrati najbolja rješenja. Treba biti svima jednako dostupan i podjednako udaljen.

Uz sve ovo, Preporod ima obavezu, i to po višestrukoj osnovi, da njeguje i beskompromisno istrajava na visokoj kulturi govora, odmjerenosti i prefinjenosti jezika, uljuđenosti komunikacije. Ovdje ne spominjemo argumente i utemeljenost stavova, zato što se to podrazumijeva, jer je ogovaranje odvratno muslimanu, poput konzumiranja „mesa mrtvog brata“. I argument je potrebno iskazati na adekvatan način i poštujući dostojanstvo i integritet svake osobe.

Kao što Islamska zajednica kroz instituciju reisu-l-uleme, svoje organe i ustanove odražava i integrira cjelinu interesa muslimana, tako i Preporod treba biti odraz ukupnih muslimanskih prilika u smislu artikulacije i elaboracije njihovog realnog stanja, biti odraz potreba i vizije čitalaca-muslimana, ali istodobno i idejna avangarda. Muslimanski čitalac treba se moći identificirati sa Preporodom, prepoznati u njegovom sadržaju što je moguće više aspekata svoga vjerničkog života, osjetiti njegovu blizinu, a u njegovom čitanju radost i zadovoljstvo.

Uvjereni smo, ako Preporodov tim bude težio ka ispunjavanju ovakve svoje uloge: profesionalnog informiranja, produktivnog educiranja i ispravnog orijentiranja da ne treba brinuti za uspjeh, a u konačnici za prosperitet Islamske zajednice i poziciju muslimana na ovim prostorima. Štaviše, to će ga činiti faktorom integriranja različitosti, stabilizacije suprotnosti i neutralizacije mogućih oštrica suprotstavljenosti. Naravno, takav pristup dodatno treba biti ojačan i „ukrašen“ pozitivnim uklonom, širenjem ozračja nade i optimizma u svim prilikama, čak i u prilikama problemskog pristupa najzahtjevnijim i najosjetljivijim pitanjima i pojavama. Ova redakcija Preporoda je opredijeljena služiti tim idealima i uživati u vlastitom znoju radi postizanja zadovoljstva i radosti svojih čitalaca i napretka Islamske zajednice. Uostalom, za te ideale vlastitu žrtvu su prinosili mnogi naši časni prethodnici: urednici, novinari i saradnici Preporoda, kojima ovom prilikom iskazujemo iskrenu zahvalnost i poštovanje. Kontinuitet u dobru je vrlina i obaveza.

Stoga, pored prepoznatljivog Preporodovog slogana „Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe“, specifični Preporodov moto i slogan ovog vremena neka bude: informirati, educirati, orijentirati - informacija, edukacija, orijentacija. Široko pružamo ruku svim muslimanima da nam se na tom zadatku pridruže, da budu naša eksterna redakcija, vanjski tim saradnika, promotora i unaprjeđivača kvaliteta, distribucije i prodaje Preporoda. Sa Preporodom krenimo na put vlastitog preporoda i preporođavanja naših ličnosti i svijesti, džemata i zajednica. Radimo da Preporod bude zajednička muslimanska platforma protoka ideja, promocije islamskih vrijednosti, posvećenosti napretku Islamske zajednice i muslimana; ogledalo naše pismenosti, učenosti, kulture dijaloga, edeba i poštenja.

Ne zaboravimo, da i najduži put počinje prvim korakom.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija