digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

U doba sveopće informativne ekspanzije susrećemo se s blokadom sadržaja iz Palestine i propalestinskog sadržaja. Šta je iza toga i čemu to vodi? #Palestina #cenzura #shadowbanning #zasjenjivanje #digitalniaparthejd #društvenemreže #demokratija #zločiniizraela #digitalnaprava #tehnološkekompanije #algoritam #medijskaokupacija #politikadruštvenihmreža

Mnogi će postaviti pitanje o tome da li zaista postoji potreba da se sve religijsko artikuliše popularnim formama ili sredstvima karakterističnim za pop-kulturu te koliko to predstavlja širenje istinske poruke islama. Također, nameće se i pitanje od čega, zaista, imamo bojazan - od redukcije vrijednosti, banalizacije i uproštavanja pod pritiskom obrazaca društvenih mreža ili od našeg nesnalaženja u tom ambijentu? 

Naši profili na društvenim mrežama osnažili su našu svojevrsnu medijsku ulogu u svijetu. Postali smo aktivnije glasonoše, bliži medijski izvori, a ne tek pasivni konzumenti sadržaja. U tom slučaju čak možemo djelovati etičnije negoli brojni mediji koji su zakazali u izvještavanju o masovnim pucnjavama.

Vjerujemo da poznajete nekoga ko je kod vas izgubio mjesto autoriteta upravo posredstvom društvenih mreža. S jedne strane ste ih poznavali kao ugledne - po čije mišljenje se ustaje i ide na noge, a s druge strane, prema banalijama i snazi izazova društvenih mreža, gledali ste ih kako se strovaljuju u ambis, a nije riječ tek o vašim neslaganjima.

Društveni mediji imaju snažnu ulogu u širenju i jačanju vjerovanja u teorije zavjere kroz mehanizam algoritama. Svaki od medija želi da što više vremena provedete konzumirajući sadržaj na njegovim platformama. U tu svrhu su napisani i primijenjeni algoritmi koji vam predlažu sadržaj na osnovu onoga što ste već prije pretraživali/ gledali. Saučesnici društvenih medija jesu i portali/ novinske agencije i kuće, a koji se služe senzacionalističkim izvještavanjem i pogrešnim interpretacijama događaja ili znanstvenih podataka.

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine