digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

U izlaganju koje u cijelosti prenosimo prof. dr. Vladislav Topalović istražuje ulogu i prisutnost Srpske pravoslavne crkve (SPC) u savremenim medijima. Rad se fokusira na historijski i teološki pristup Crkve prema medijima, uzimajući u obzir njenu rezervisanost prema savremenim medijskim sredstvima i potrebu za prilagodbom u digitalnoj eri. Autor analizira kako se SPC prilagođava i koristi medije, od televizije do društvenih mreža, naglašavajući izazove i mogućnosti koje ovi mediji pružaju za širenje vjerske poruke, uz važnost kritičkog pristupa i očuvanja autentičnosti vjerskih sadržaja.

U doba sveopće informativne ekspanzije susrećemo se s blokadom sadržaja iz Palestine i propalestinskog sadržaja. Šta je iza toga i čemu to vodi? #Palestina #cenzura #shadowbanning #zasjenjivanje #digitalniaparthejd #društvenemreže #demokratija #zločiniizraela #digitalnaprava #tehnološkekompanije #algoritam #medijskaokupacija #politikadruštvenihmreža

Mnogi će postaviti pitanje o tome da li zaista postoji potreba da se sve religijsko artikuliše popularnim formama ili sredstvima karakterističnim za pop-kulturu te koliko to predstavlja širenje istinske poruke islama. Također, nameće se i pitanje od čega, zaista, imamo bojazan - od redukcije vrijednosti, banalizacije i uproštavanja pod pritiskom obrazaca društvenih mreža ili od našeg nesnalaženja u tom ambijentu? 

Naši profili na društvenim mrežama osnažili su našu svojevrsnu medijsku ulogu u svijetu. Postali smo aktivnije glasonoše, bliži medijski izvori, a ne tek pasivni konzumenti sadržaja. U tom slučaju čak možemo djelovati etičnije negoli brojni mediji koji su zakazali u izvještavanju o masovnim pucnjavama.

Vjerujemo da poznajete nekoga ko je kod vas izgubio mjesto autoriteta upravo posredstvom društvenih mreža. S jedne strane ste ih poznavali kao ugledne - po čije mišljenje se ustaje i ide na noge, a s druge strane, prema banalijama i snazi izazova društvenih mreža, gledali ste ih kako se strovaljuju u ambis, a nije riječ tek o vašim neslaganjima.

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine