Kultura i nauka

Manifestacija će biti otvorena naučnim skupom „Abdulvehab Ilhamija Žepčak: život i djelo“
Savjetovanje dekana i prodekana za nastavu islamskih fakulteta u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održano je 25. i 26. aprila 2018. godine…
  U Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, 15. marta 2018. g., održan je Međunarodni naučni skup “Ahmed Sudi Bošnjak - život i djelo”. Organizatori skupa bili su: Gazi…
Večeras 18. aprila 2018. godine, u 19:00 sati, u sali Općine Novi Grad Sarajevo održat  se projekcija dokumentarnog filma “Zaštićena zona Goražde – 20 godina poslije” u povodu 25 godina od…
Karađoz-begova medresa je i ove godine, 14. i 15. aprila, priredila manifestaciju „Vikend u Medresi“. Manifestacija je održana po peti put, a okupila je učenike završnih razreda osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog,…
Bihać: Održana promicija knjige “Allahov poslanik, s.a.v.s., i njegova porodica Ehli Bejt“ autora prof. Jusufa Džafića
Ove 2018. godine navršavaju se dvije značajne desetogodišnjice vezane za znamenitog palestinskog, arapskog i svjetskog pjesnika Mahmouda Darwisha (Mahmud Derviš, 1941-2008). Naime, Mahmoud Darwish je umro u augustu 2008. godine,…
O primjerima nesebičnog zalaganja aktivista i volontera bošnjačkih džemata, kulturnih udruženja i asocijacija u dijaspori mogle bi se zasigurno napisati podebele knjige i studije. Članovi džematskih odbora svakodnevno ulažu svoje…
Činjenica da se Gete divio Kur’anu i da se njegovo divljenje prije svega odnosilo na njegove jezičke odlike, može na prvi pogled izazvati čuđenje, ako se uzme u obzir da…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija