50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Konkurs za Ilmihal

Autor: Februar 22, 2018 0

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 41. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 08. džumade-l-ula 1439. h.g., odnosno  25. januara 2018. god., na prijedlog Uprave za vjerske poslove donio je odluku o raspisivanju konkursa za izradu Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo za potrebe mektepske pouke, kako slijedi

KONKURS ZA

 

ILMIHAL 1 ZA PRVI NIVO,

ILMIHAL 2 ZA DRUGI NIVO I

ILMIHAL 3 ZA TREĆI NIVO MEKTEPSKE POUKE

 

 

 1. Svrha konkursa

 

1.1. Konkurs se raspisuje u svrhu izrade Ilmihala za potrebe odgojno obrazovnog procesa mektepske pouke, a na temelju Nastavnog plana i programa mektepske pouke odobrenog na 38. redovnoj sjednici Rijaseta, održanoj u Sarajevu dana 12. muharrema 1439. h.g.,/ 02. oktobra 2017. godine i usvojenog na 13. redovnoj sjednici Vijeća muftija, održanoj u Sarajevu dana 27. muharrema 1439. h.g.,/17. oktobra 2017. godine.  

Ilmihali trebaju sadržavati islamsku, odgojnu i obrazovnu komponentu, pedagošku i metodičko didaktičku utemeljenost, te pisani na bosanskom jeziku uz transkripciju kur'anskih sura i dova na latinično ili ćirilično pismo.

 

 1. Uvjeti konkursa

 

 • Predmet konkursa je pisanje Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke koji moraju odražavati svrhu propisanu prethodnim članom, te ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim konkursom.
 • Naručilac je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ul. Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, odnosno Uprava za vjerske poslove Rijaseta.
 • Kontakt: Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, Ul. Zelenih beretki 17., tel. 033/533-000, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Predajom Ilmihala koji su predmet konkursa, učesnik na konkursu, garantira naručitelju da je isključivi nosilac autorskih prava na odabranom Ilmihalu, te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi treća osoba koja tvrdi da je ona nositelj autorskih prava izabranog Ilmihala.
 • Autor odabranog konkursnog Ilmihala se obavezuje da prenosi na naručitelja sva materijalna autorska prava, bez bilo kakvih ograničenja i dodatne naknade, o čemu će se sačiniti poseban ugovor prije isplate predviđene naknade.
 • Autor odabranog Ilmihala je dužan, na zahtjev naručitelja, uraditi doradu, promjenu ili drugu dopunu odabranog rada u omjeru 20 % u skladu s primjedbama naručitelja, a u primjerenom roku koji mu je ostavio naručitelj, bez dodatne naknade.

 

 1. Sadržaj predmeta konkursa

 

 • Ilmihali se trebaju referirati na sadržaj predviđen Nastavnim planom i programom mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke.
 • Nastavni plan i program mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke će biti dostupan na stranici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini islamskazajednica.ba, Rijaset, obrazovanje, mekteb, folder dokumenti.

 

 • Konkursni ilmihal treba da sadrži islamske, humane, općeljudske i univerzalne poruke te da odražava:

 

- Kur'ansko sunnetsku utemeljenost;

- Prihvatljiv stil pisanja za populaciju kojoj je namjenjen

- Iskustvo i metodičnost dosadašnjih ilmihala,

- Inovativnost i savremena didaktička postignuća,

- Aplikabilnost teksta i sadržaja za multimedijalnu primjenu

- Definisan prostor za ilustracije sa kratkim opisom za istu

 

 1. Objava konkursa i prijava na konkurs

 

 • Konkurs se objavljuje u IIN „Preporod“ i na web-portalu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.
 • Prijava na konkurs se dostavlja pod šifrom - anonimno.

Rad se dostavlja u printanoj formi i na CD-u preporučenom poštom u periodu od 15. do 31. maja 2018. godine, pod šifrom, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki, 17., 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na Konkurs za Ilmihal“.

 • Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu i radovi koji ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Predaja konkursnog materijala

 

 • U cilju zaštite anonimnosti materijal je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum sedam karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije.
 • Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, e-mail.

 

 • Originalnost rješenja: u zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo. Autorstvo se dokazuje i predočavanjem kopije rada.

 

 1. Ocjena i odabir

 

 • Prispjele konkursne ilmihale pregledaće petočlana stručna komisija imenovana od Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stručna komisija će, nakon pregleda prispjelih radova, svoju odluku o najboljem konkursnom ilmihalu donijeti tajnim glasanjem. Najboljim konkursnim ilmihalom biće proglašen onaj koji dobije prostu većinu glasova članova stručne komisije.
 • Stručna komisija zadržava pravo da ukoliko nijedan od prispjelih konkursnih radova ne zadovoljava sve kriterije postavljene ovim konkursom, zatraži od autora najbolje ocjenjenog ilmihala da isti doradi prema zahtjevima stručne komisije.
 • Stručni žiri će ocijeniti prispjele radove, te Rijasetu predložiti proglašenje izabranog Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke do kraja jula 2018. godine.
 • Rijaset Islamske zajednice donosi odluku o prijedlogu stručne komisije za izbor najboljeg ilmihala i upućuje Vijeću muftija na odobrenje.
 • Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Naručioca.

 

 1. Nagrada

 

 • Naručilac se obavezuje dodijeliti naknadu autoru najboljeg konkursnog Ilmihala 1 za prvi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM, Ilmihala 2 za drugi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM i ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke u neto iznosu od 5.000,00 KM na osnovu konačne odluke Naručioca o izboru najboljih Ilmihala.
 • Isplaćena nagrada će se smatrati naknadom za ustupanje i korištenje autorskog djela i autorskih prava.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija