50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Znamo li šta govorimo? (prvi dio) Kada je Musa a.s., od Allaha dobio naredbu da ode gordom faraonu i pozove ga na put istine, učio je slijedeću dovu: ''Gospodaru moj,…
Imam u džematu Krušnica dugogodišnji kaligraf i ljubitelj rada sa drvetom
U posljednje vrijeme sasvim sigurno svi postavljamo pitanje sebi ili drugima oko nas zašto je Ummet u situaciji u kojoj jeste. Ustvari, bolje bi bilo postaviti pitanje šta ja mogu…
Dova kojom dozivate Boga, govori mnoge stvari o vama samima.
 “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti, i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom naređenju - pozivaš k Allahu i kao svjetiljku…
Kako to da je Poslanik, a.s. učio dovu da ga Gospodar sačuva siromaštva, a da se nije dva dana zaredom najeo hljeba.
Dunjalučka i ahiretska želja
Lista velikih grijeha (prema knjizi Kitābu-l-kebāir islamskog učenjaka Šemsuddina ez-Zehebija)
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija