50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
U današnjem džuzu uče se sure: Skupovi, Vjernik i Objašnjenje
Na današnjoj mukabeli učimo sure Pauk, Bizantinci, Lukman, Sedžda i Saveznici
U današnjem dvadesetom džuzu učit će se sure Mravi, Kazivanje i Pauk. Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima i pored poruka sadrže predivne priče koje su istinite.…
Ramazan je mjesec ibadeta. No, prije toga, ramazan je mjesec meditacije i promišljanja. Na relaciji meditacije i ibadeta oslikava se Božija milost, uputa i radost svakog pojedinca
Islamski odgoj podrazumijeva da nemamo pravo da omalovažavamo nekog drugog, zato:
Trinaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči četrnaesti džuz, koji započinje od 262. stranice te se završava s 281. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata pet i…
Dvanaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči trinaesti džuz, koji započinje od 242. stranice te se završava s 261. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata sedam stranica…
Jedanaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči dvanaesti džuz, koji započinje od 222. stranice te se završava s 241. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata trinaest i…
Obavljanje pet dnevnih namaza najveća je dužnost kojom je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove koji u Njeg vjeruju i koji Mu vjeruju
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija