Dova kojom dozivate Boga, govori mnoge stvari o vama samima.
 “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti, i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom naređenju - pozivaš k Allahu i kao svjetiljku…
Kako to da je Poslanik, a.s. učio dovu da ga Gospodar sačuva siromaštva, a da se nije dva dana zaredom najeo hljeba.
Dunjalučka i ahiretska želja
Lista velikih grijeha (prema knjizi Kitābu-l-kebāir islamskog učenjaka Šemsuddina ez-Zehebija)
U svojoj osnovi čovjeka čini troje: tijelo, duša i ruh
Prateći globalna zbivanja u svijetu nije teško primijetiti kako čovjek ovog vremena postaje sve manje čovjek a sve više hladna, automatizirana mašina, programirana spram potreba i tempa savremenog društva, stroj…
Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn Hajre da je rekao: «Kazna za griješenje i nepokornost je klonulost u ibadetu, tjeskoba u nafaci, teško dosezanje užitka», a kada su ga upitali šta…
Unutar abrahamskih religija najveći raskorak u shvaćanju Allahove, dž.š., naravi nalazimo između kršćanstva i islama ali i između kršćanstva i židovstva. Svima je manje-više poznato što kršćanstvo naučava u pogledu…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija