Tradicija

Poslije obavljanja predviđenih sunnetā i farzova pojedinih dnevnih namaza bosansko-hercegovački muslimani ne izlaze odmah iz džamije već ostaju na mjestu klanjanja, spominju Uzvišenog Allaha, dž.š, i uče dove. Zikr poslije…
U Islamskom centru Bošnjaka Kantona Aargau u Švicarskoj od 2012. godine djeluje "Škola Kur'ana" osnovana na tradicionalnoj Večeri Kur’ana.
„Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje kod tebe ostare, ne reci im ni „uh“-i ne podvikni…
Mnog puta smo čuli da je Islam vjera koja ima za cilj da zaštiti čovjeka i čovječanstvo, ali šta to tačno znači? Intencija je tu u prvom redu, da se…
Profesor Mirsad Mahmutović u narednom broju našeg lista piše o nužnosti drugačijeg pristupa hadisu. Hadis se stoljećima koristio po principu "otvorene sofre", ili "švedskog stola", odakle je svako uzimao ono…
Ne postoji dokaz o zabranjenosti doniranja organa. Tačno je da je stvarni vlasnik ljudskog tijela Allah, dž.š. koji je vlasnik svega. Istina, čovjek može donirati neki organ jednako kao i…
Poslije sunnetā, a prije ikameta mujezini u bosansko-hercegovačkim džamijama uče E'ūzu naglas, a zatim prisutne džematlije tiho uče Bismilu i tri puta suru El-Ihlās (Kul huvallāhu ehad) Nakon toga mujezini…
Držanje govora o umrloj osobi i to od starne imama ili viših zvaničnika IZ-e postalo je sastavni dio dženaze. Ideja za govore na dženazama potekla je od rahmetli Hus eina…
Pred sami kraj prošle godine, tačnije, 27. decembra, u džamiji Bosanski islamski centar Saint Louis, država Missouri, Sjedinjene Američke Države, održana je hafiska dova najmlađem hafizu Kur'ana, Bošnjaku koji živi…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija