50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Abdullah ibn Huzafe, r.a. (umro 33. h.g., tj. 653.god.)[1]
Šerh hadisa: Više se plašim po vas od pošasti dunjaluka nego li od pošasti širka!
Mnogi umni ljudi pisali su o vremenu, njegovoj važnosti, pogubnim posljedicama koje ono ostavlja na čovjeka ako ga ne koristi pravilno i dobrim ishodima ako se koristi pravilno
Kada govorimo o društvenim odnosima kroz kur`ansko-hadisku koncepciju zajednice/džema`ata možemo zaključiti da je cilj Šerijata uspostava zdravog društvenog poretka na Zemlji koji je pravičan, utemeljen na etičkim principima
"I oni će reći: 'Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!' Divne li nagrade onima koji…
Ibn Abbas, r.a., prenosi da mu je Seid ibn Džubejr, r.a., rekao: "Nevf el-Bikali smatra da Musa, poslanik Israelćanima, nije Hidrov saputnik, pa je on rekao: 'Slagao je Allahov neprijatelj
Mean ibn Adijj, r.a. (poginuo 12. h.g. , tj. 633.)[i]
Naša komšinica je bila stara. Imala je više od sedamdeset godina. Izazivala je sažaljenje kada bi je čovjek vidio kako ulazi i izlazi iz kuće a sa njom nema niko…
U jednom hadisu-kudsijji stoji: "Uistinu, među robovima Mojim ima onih za koje je samo dobro da budu bogati. Kad bih ih učinio siromašnim, učinio bih da im propadne vjerovanje. A…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija